ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jako jedyni w regionie oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

KADRA DYDAKTYCZNA

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną!

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2020/2021

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jako jedyni w regionie oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2019/2020

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ZYSKAJ WIĘCEJ Z WSA

Studiujesz? Zyskujesz! W WSA możesz skorzystać z programów partnerskich, dzięki którym zyskasz możliwość studiowania za darmo!

List z okazji Inauguracji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Studenci,

Początek roku akademickiego to zawsze moment szczególny – pojawia się nowa nadzieja na zrealizowanie wielu planów i zamierzeń, a także radość z dołączenia do społeczności akademickiej nowych studentów. W tym roku do wspomnianych emocji dopisać należy obawę i niepokój związany z sytuację epidemiczną. Te obawy towarzyszą nam wszystkim – Pracownikom i Studentom naszej Uczelni.

Pragnę zapewnić, że bezpieczeństwo było i jest priorytetem dla Władz Uczelni. Doświadczenia minionego roku, a zwłaszcza semestru letniego pozwoliły nam przygotować szereg rozwiązań, wewnętrznych regulacji, których przestrzeganie pozwoli zminimalizować ryzyko. Szczegóły tych regulacji zawierają ostatnie Zarządzenia Rektora WSA (250/09/2020 i 251/09/2020), przyjęta forma zajęć została opisana w poprzednim komunikacie.

Bezpieczeństwo społeczności akademickiej musi iść w parze z zapewnieniem Studentom jak najwyższego poziomu kształcenia. Przejście w krótkim czasie na wyższy poziom kultury technicznej i wdrażanie form zdalnych nie oznacza obniżania poziomu. Chcemy zapewnić, że łączenie zajęć w trybie stacjonarnym z formami zajęć on-line mają właśnie dążyć do zachowania przyjętych norm jakości kształcenia.

Stan pandemii osłabia kontakty międzyludzkie, a w takich czasach w jakich przyszło nam żyć budowanie relacji interpersonalnych, budowanie wspólnoty i wzajemnych więzi jest szczególnie ważne i potrzebne. Utrzymanie bliskich i intensywnych kontaktów jest jednym
z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzymy się w najbliższym czasie. Mądre korzystanie z narzędzi technologii informatycznych może tę wspólnotę także spajać, pod warunkiem uniwersalnego korzystania z niej. Nowy rok akademicki 2020/2021 będzie sporym wyzwaniem organizacyjnym ale także będzie testem naszej wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i empatii.

Proszę wszystkich Państwa o należyte zrozumienie i spojrzenie na nadchodzący czas, na proponowane rozwiązania jak na doświadczenie, które wszystkich nas wzbogaci o nowe postrzeganie rzeczywistości i nowe możliwości pokonywania trudności .

Na koniec chciałam wszystkim Państwu podziękować za pracę , każdą aktywność, która pozwala realizować zadania i postawione cele Uczelni w tak ekstremalnie trudnych warunkach. Są to przecież okoliczności nikomu wcześniej nie znane.

Życzę Państwu zachowania dobrego zdrowia, pozytywnej energii i optymizmu.

Krystyna Magda – Żabińska

Rektor Wyższej Szkoły Administracji

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia związanego z COVID-19 w nadchodzącym roku akademickim kształcenie w Wyższej Szkole Administracji przyjmie formułę hybrydową. W formie kontaktu bezpośredniego będziemy spotykać się jedynie w soboty. Wszystkie wykłady oraz zajęcia o charakterze czysto teoretycznym będą realizowane w niedzielę w formie wykładów „na żywo” przez Internet. Wykłady będą nagrywane i udostępniane studentom, aby w każdym momencie mogli z nich skorzystać. Ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, a także wszystkie zajęcia o charakterze praktycznym będą realizowane w soboty, w małych grupach, na terenie uczelni i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zostało skonsultowane z samorządem studenckim i uzyskało jego aprobatę. Ponadto każdy student, który jest w grupie ryzyka ciężkiego zachorowania lub posiada w swoim najbliższym otoczeniu osobę narażoną na ciężki przebieg COVID-19 będzie mógł studiować całkowicie zdalnie, otrzyma od uczelni pełne wsparcie takiej formy kształcenia. Bezpieczeństwo naszych studentów i wykładowców jest dla nas absolutnym priorytetem. Poprzedni semestr, który był realizowany całkowicie zdalnie był dla nas bardzo pouczający i pozwolił nam wyciągnąć wnioski i dobrze się przygotować do nadchodzącego roku akademickiego. Musimy pamiętać, że w razie pogarszającego się stanu epidemicznego może zajść potrzeba przejścia na formułę całkowicie zdalną. Obecnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Pamiętamy również, że pandemia ma wymiar nie tylko zdrowotny, ale również ekonomiczny. Jesteśmy także przygotowani do ewentualnej trudnej sytuacji ekonomicznej. Każdy student, który straci pracę może liczyć na zapomogę do 2 tysięcy złotych. Zarezerwowaliśmy na ten cel odpowiednią sumę w funduszu stypendialnym. Będzie również zwiększona kwota na stypendia socjalne. Pozyskaliśmy z Ministerstwa prawie 500 tys. zł na ten cel. Każda osoba, której dochód rodzinny nie przekracza 1051,70 zł na osobę (netto) może liczyć na wsparcie. Pomimo trudnej i niepewnej sytuacji zachęcamy do podejmowania studiów. RAZEM DAMY RADĘ!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
przypominamy o zmianie nr konta bankowego do uiszczania opłat za Studia: 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001.
Osoby, które mają zapisane cykliczne przelewy, proszę o zmianę numeru starego na ww.
Tytuł przelewu ma brzmieć: Imię nazwisko, nazwa kierunku, która rata, za który miesiąc bądź semestr.


Szanowni Państwo,
każdy Student studiów I i II stopnia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji w wysokości 35 zł.
Opłatę uiszczamy na nr konta: 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001. (numer konta, na którego uiszczamy opłaty za studia). Tytuł przelewu: Opłata za legitymację.


Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przekazaną podczas konferencji prasowej z dnia 23.10.2020r. o godzinie 11:00 odnośnie obecnej sytuacji w Polsce informujemy, że zajęcia w Wyższej Szkole Administracji będą prowadzone ONLINE do odwołania.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!


Szanowni Państwo, odnosząc się do bezpiecznego powrotu na Uczelnie.

  1. Działalność dydaktyczna powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
  2. W soboty zaplanowano zajęcia o charakterze praktycznym, gdzie sale będą dezynfekowane i wietrzone.
  3. W niedzielę będą odbywać się wykłady online o charakterze teoretycznym.
  4. Na korytarzach prosimy o osłonę nosa i ust, czyli poruszania się w przyłbicach lub maseczkach.
  5. Podczas zajęć, nie jest konieczne, aby mieć maseczkę lub przyłbice, jeżeli Państwu będzie niewygodnie można ściągnąć.
  6. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z Uczelni zobowiązane są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który będzie znajdował się przy drzwiach.
  7. Na zajęcia nie należy przynosić zbędnych rzeczy, należy korzystać z własnych przyborów.
  8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych i nieprzebywających na kwarantannie. Jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy przeziębienia/ grypy prosimy nie przychodzić na zajęcia i nie narażać tym samym innych.
  9. W dziekanacie mogą przebywać max. 2 osoby.

Godziny pracy dziekanatu

Dziekanat od poniedziałku do piątku otwarty w godzinach od 8:00 do 17:00.

W soboty (TYLKO w dzień zjazdu) od 8:00 – 16:00.


STREFA STUDENTA

Informacje z dziekanatu prosimy sprawdzać w zakładce Strefa Studenta >>


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI OTRZYMA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ

Pełni dumy pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Administracji została jednym z laureatów konkursu NCBR i otrzyma dofinansowanie na rozwój uczelni w wysokości 5 milionów złotych!!! Na 88 złożonych wniosków zajęliśmy 24 miejsce. Samo przygotowanie wniosku liczącego ponad 400 stron zajęło nam wiele tygodni. Za naszymi plecami znalazło się wiele znanych uniwersytetów oraz uczelni niepublicznych! Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych, kilkudziesięciu laptopów, projektorów, tablic interaktywnych oraz na modernizację infrastruktury współdzielonej z Liceum Samorządowym. Zakupimy nowoczesne laptopy oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów. Większość z tych pieniędzy trafi do Stalowej Woli. Uczelnia zmieni się nie do poznania i stanie się jedną z najnowocześniejszych szkół wyższych. Efekty ciężkiej i systematycznej pracy, którą zaczęliśmy ponad rok temu zaczynają być widoczne. Drodzy studenci, pragnę Wam podziękować, że jesteście z nami. Dzięki temu mamy dla kogo pracować i rozwijać się. Już niedługo będziemy mieć dla Państwa kolejne dobre wiadomości!


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

Wyższa Szkoła Administracji Filia w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
 
1. Oferujemy:
 
– zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu przez pierwszy rok, później pracę w pełnym wymiarze godzin;
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– możliwość udziału w kursach i szkoleniach
– możliwość angażowania się w wiele inicjatyw społecznych.
 
2. Wymagania wobec Pełnomocnika, m.in:
 
– min. ukończone studia wyższe w zakresie nauk o zdrowiu/ zarządzania/ nauk ekonomicznych /pedagogicznych/ prawnych
– kwalifikacje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. doradztwo zawodowe/coaching kariery itd. świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy lub szkolenia z zakresu tematyki niepełnosprawności lub kursy pedagogiczne itp.) na podstawie odpowiednich dokumentów
– min. 2letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane na analogicznym stanowisku lub wykonując tożsame obowiązki)
– gotowość do wyjazdów i delegacji do filii uczelni zlokalizowanych na terenie kraju
 
3. Forma aplikacji
 
CV w formacie PDF należy przesłać na adres: praca@wsa.bielsko.pl
– W treści wiadomości należy załączyć następującą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
– Termin składania dokumentów: 30.11.2020 r.
– Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia
 

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA

Drodzy studenci studiów licencjackich i magisterskich,
przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych zgodnie z programem studiów. Termin dostarczenia dokumentacji związanej z praktykami upływa dnia 30 września 2020 r.


 

TERMINARZ ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zobacz (pdf) »

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Zapraszamy do zapisów na KURS JĘZYKA MIGOWEGO prowadzony przez Panią Doktor Edytę Lisek- Lubaś.
– Zajęcia będą realizowane w sobotę i niedzielę po 4 godziny (w sumie 60h do zrealizowania).
– Czas trwania kursu: 3 miesiące.
– Nauka języka PJM.
– Poziom kursu: I stopień (A1-A2).
– Koszt kursu: 1000 zł.

Ukończenie kursu potwierdzone certyfikatem!

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC !!

Zapisz się już dziś, nie zwlekaj!

Dlaczego WSA to odpowiednia uczelnia dla Ciebie?

Jesteśmy na rynku od 22 lat

Stawiamy na praktykę (przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi), umożliwiamy zdobywanie umiejętności na warsztatach i podczas pracy w grupach

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy znają realia pracy i potrzeby pracodawców

Zapewniamy stypendia socjalne, naukowe oraz stypendia dla niepełnosprawnych

Przyjazny budynek (Wi-Fi, restauracja, windy)

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Przyjazny budynek (Wi-Fi, restauracja, windy)

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Aleje Jana Pawła II 25 A

37-450 Stalowa Wola (Budynek Mostostalu)

Godziny Otwarcia: 

Pon. – Czw.  9:00 – 17:00

 Piątek: 10:00 – 18:00

Sob. – Ndz. 7:30 – 14:30 (Weekendy zjazdowe)

Telefon: 666 657 020