STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dietetyka

Doradztwo zawodowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenpedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (SURDOPEDAGOGIKA)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA)

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Integracja sensoryczna

Kadry i płace

Logopedia

Master of Business Administration

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dietetyka

Doradztwo zawodowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenpedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (SURDOPEDAGOGIKA)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA)

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Integracja sensoryczna

Kadry i płace

Logopedia

Master of business administration

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzanie zasobami ludzkimi