STUDIA SKRÓCONE

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

 • Masz zdaną maturę i  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego ?
 • Możesz ukończyć studia licencjackie nawet w 1,5 roku!
 • Masz ukończone studia licencjackie i po ich ukończeniu 3 lata doświadczenia zawodowego ?
 • Możesz ukończyć studia magisterskie nawet w rok!

Na poczet studiów zaliczymy Ci wiedzę i umiejętności, które nabyłeś podczas swojej pracy zawodowej. Jeśli przedmioty planowane do realizacji w trakcie studiów są związane bezpośrednio z posiadaną przez Ciebie wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, zaliczymy Ci je jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Procedura taka nosi nazwę „przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się” (PEU). Jest to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz potrzebom osób pracujących, które już zdobyły doświadczenie zawodowe – będą one mogły zostać przyjęte na studia przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli właśnie efektów uczenia się.

Etapy postępowania:

1. Złożenie dokumentów w dziale rekrutacji

Przygotuj i złóż:

 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa  ukończenia kursów, szkoleń, szkoły policealnej, studiów itd., certyfikaty językowe, opis zakresu obowiązków wystawiony przez pracodawcę
 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • wniosek o przyjęcie na studia

2. Analiza dokumentów przez komisję

Komisja uczelniana powołana przez rektora ustali które przedmioty można zaliczyć w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.

3. Egzaminy z wybranych przedmiotów

Etap drugi to etap egzaminów z przedmiotów wskazanych przez komisję. Ty decydujesz, które z nich będziesz zdawał – przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów, które będziesz realizować i zaliczać w trakcie studiów.

4. Przyjęcie na studia

Rekrutacja w tym trybie trwa przez cały rok.

Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer 666 657 020 lub wysyłając wiadomość przez zakładkę kontakt.

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

 • Masz zdaną maturę i  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego ?
 • Możesz ukończyć studia licencjackie nawet w 1,5 roku!
 • Masz ukończone studia licencjackie i po ich ukończeniu 3 lata doświadczenia zawodowego ?
 • Możesz ukończyć studia magisterskie nawet w rok!

Na poczet studiów zaliczymy Ci wiedzę i umiejętności, które nabyłeś podczas swojej pracy zawodowej. Jeśli przedmioty planowane do realizacji w trakcie studiów są związane bezpośrednio z posiadaną przez Ciebie wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, zaliczymy Ci je jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Procedura taka nosi nazwę „przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się” (PEU). Jest to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz potrzebom osób pracujących, które już zdobyły doświadczenie zawodowe – będą one mogły zostać przyjęte na studia przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli właśnie efektów uczenia się.

Etapy postępowania:

1. Złożenie dokumentów w dziale rekrutacji

Przygotuj i złóż:

 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa  ukończenia kursów, szkoleń, szkoły policealnej, studiów itd., certyfikaty językowe, opis zakresu obowiązków wystawiony przez pracodawcę
 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • wniosek o przyjęcie na studia

2. Analiza dokumentów przez komisję

Komisja uczelniana powołana przez rektora ustali które przedmioty można zaliczyć w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.

3. Egzaminy z wybranych przedmiotów

Etap drugi to etap egzaminów z przedmiotów wskazanych przez komisję. Ty decydujesz, które z nich będziesz zdawał – przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów, które będziesz realizować i zaliczać w trakcie studiów.

4. Przyjęcie na studia

Rekrutacja w tym trybie trwa przez cały rok.

Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer 666 657 020 lub wysyłając wiadomość przez zakładkę kontakt.