Zmiana numeru konta bankowego

  • Post category:Informacje

Szanowni Państwo
Przypominamy o zmianie nr konta bankowego do uiszczania opłat za Studia: 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001.
Osoby, które mają zapisane cykliczne przelewy, proszę o zmianę numeru starego na ww.  Tytuł przelewu ma brzmieć: Imię nazwisko, nazwa kierunku, która rata, za który miesiąc bądź semestr.