Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

  • Post category:Informacje

Szanowni Państwo!

Przesyłam komunikat w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Proszę przeczytać go ze zrozumieniem.
Studenci studiów I i II stopnia zainteresowani ww. świadczeniem dla studentów prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.
Termin składania wniosków: 08.03.2021r. – 19.03.2021r.

UWAGA! (kilka informacji odnośnie dostarczania dokumentów do Dziekanatu)

1. O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci, których dochód netto na członka rodziny za 2019 nie przekroczył kwoty 1051,70 zł.

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/20121 otrzymywali stypendium socjalne i sytuacja materialna ich rodziny nie zmieniła się w sposób dość istotny, składają tylko wniosek stypendialny (BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!)
Jedynie w przypadku, gdy w rodzinie jest osoba pełnoletnia (18-26 lat) ucząca się, to potrzebne nam jest zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie (zał. nr 4 lub 5) ten dokument musi być aktualny.

Resztę informacji znajdziecie Państwo na e-mailu grupowym lub telefonicznie pod numerem Dziekanatu.

Wniosek (docx) »