Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Celem studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych ściśle powiązanych z zakresem działania i charakterem zadań publicznych wykonywanych przez administrację samorządową na rzecz i z udziałem społeczności lokalnej. Program studiów ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych stanowiących istotę współczesnej administracji samorządowej oraz jej dobrych relacji z otoczeniem środowiska lokalnego. Program uwzględnia w tym zakresie prawne, ustrojowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania administracji samorządowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zajęć wykładowych i warsztatowych z udziałem doświadczonych praktyków jednostek samorządu terytorialnego.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Celem studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych ściśle powiązanych z zakresem działania i charakterem zadań publicznych wykonywanych przez administrację samorządową na rzecz i z udziałem społeczności lokalnej. Program studiów ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych stanowiących istotę współczesnej administracji samorządowej oraz jej dobrych relacji z otoczeniem środowiska lokalnego. Program uwzględnia w tym zakresie prawne, ustrojowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania administracji samorządowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zajęć wykładowych i warsztatowych z udziałem doświadczonych praktyków jednostek samorządu terytorialnego.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł