REKRUTACJA 2020/2021

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki: 85 zł

Opłata wpisowa na wszystkie kierunki: 115 zł

W przypadku rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Rekrutacyjnym przy Alejach Jana Pawła II 25A w budynku Mostostalu na parterze.

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 10 1020 1390 0000 6602 0628 8296

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF; kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF; kierunek pedagogika dla absolwentów – PDF; kierunek administracja – PDF;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 4. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 5. kserokopia suplementu do dyplomu,
 6. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 7. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 8. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania: PDF;
 • odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego wraz z kserokopią),
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 • badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania ( dotyczy kierunku: LOGOPEDIA).

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I – studia licencjackie, II – magisterskie lub jednolite).

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki: 85 zł

Opłata wpisowa na wszystkie kierunki: 100 zł

W przypadku rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Rekrutacyjnym przy Alejach Jana Pawła II 25A w budynku Mostostalu na parterze.

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 10 1020 1390 0000 6602 0628 8296

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF; kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF; kierunek pedagogika dla absolwentów – PDF; kierunek administracja – PDF;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 4. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 5. kserokopia suplementu do dyplomu,
 6. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 7. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 8. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania: PDF;
 • odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego wraz z kserokopią)
 • 2 fotografie legitymacyjne
 • dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych)
 • badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania ( dotyczy kierunku: LOGOPEDIA)

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I – studia licencjackie, II – magisterskie lub jednolite).