REKRUTACJA 2020/2021

STUDIA LICENCJACKIE I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegóły rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. Wypełniona ankieta osobowa: Studia licencjackie – ANKIETA.PDF Pobierz ; Studia jednolite magisterskie (5-letnie) ANKIETA.PDF Pobierz (Jeżeli skorzystamy z rekrutacji elekronicznej nie trzeba dołączać skanu ankiety)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), Jeżeli czekasz na wynik matury poinformuj nas o tym i doręcz świadectwo po jego odebraniu.
 3. 1 fotografie legitymacyjną (o wymiarach 30 x 42 mm),
 4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (200 zł)
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna i wpisowa 200 zł
Czesne za rok akademicki przy płatności semestralnej (2 raty): 3800 zł (1900 zł za semestr)
Istnieje możliwość opłacania czesnego w 10 ratach miesięcznych
Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
 
Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
 
Sposoby rekrutacji:
Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji poisany poniżej:
 1.  Rekrutacja elektroniczna;

Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “ZAPISZ SIĘ ONLINE!”, który znajduje się poniżej. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie probleów technicznych prosimy o kontakt pod numerem 666 657 020 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl  PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ONLINE

2. Rekrutacja tradycyjna:

Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Kontakt:

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a (budynek Mostostalu) 37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Tel.: +48 15 819 40 06 lub +48 666 657 020

STUDIA MAGISTERSKIE

Szczegóły rekrutacji na studia drugiego stopnia

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

 1. Wypełniona ankieta osobowa – ANKIETA.PDF Pobierz ; (Jeżeli skorzystamy z rekrutacji elekronicznej nie trzeba dołączać skanu ankiety)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  oraz suplementu do dyplomu (oryginały  do wglądu), Jeżeli czekasz na odbiór dyplomu poinformuj nas o tym i doręcz dyplom po jego odebraniu.
 3. 1 fotografie legitymacyjną (o wymiarach 30 x 42 mm),
 4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (200 zł)
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna i wpisowa 200 zł
Czesne za rok akademicki przy płatności semestralnej (2 raty): kierunek Administracja 4000 zł (2000 zł za semestr), kierunek Pedagogika 4300 zł (2150 zł za semestr).
Istnieje możliwość opłacania czesnego w 10 ratach miesięcznych
Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
 
Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
 
Sposoby rekrutacji:
Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji opisany poniżej:
 1.  Rekrutacja elektroniczna;

Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “ZAPISZ SIĘ ONLINE!”, który znajduje się  poniżej. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie probleów technicznych prosimy o kontakt pod numerem 666 657 020 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ONLINE

2. Rekrutacja tradycyjna:

Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Kontakt:

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a (budynek Mostostalu) 37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Tel.: +48 15 819 40 06 lub +48 666 657 020

STUDIA PODYPLOMOWE

Szczegóły rekrutacji na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 1. Wypełniona ankieta osobowa – ANKIETA.PDF Pobierz ; (Jeżeli skorzystamy z rekrutacji elekronicznej nie trzeba dołączać skanu ankiety)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia  oraz suplementu do dyplomu (oryginały  do wglądu), Jeżeli czekasz na odbiór dyplomu poinformuj nas o tym i doręcz dyplom po jego odebraniu.
 3. W przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego  stopnia nie potwierdza posiadania kwalifikacji)
 4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (200 zł)
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna  200 zł
Czesne płacone jest semestralnie lub w 10 ratach miesięcznych. Szczegółowe ceny dla każdegp kierunku są podane w opisach kierunków na stronie www.wsa.stalowa-wola.pl/studia-podyplomowe/ oraz do pobrania w linku CENNIK.PDF Pobierz
Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
 
Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
Minimalne wymagania aby przystąpić do rekrutacji na studia podyplomowe to posiadanie ukończonych studiów (minimum) pierwszego stopnia (licencjackich). Aby zapisać się na kierunki studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej konieczne jest udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela lub podjęcie równolegle studiów na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”. Przy rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 
Sposoby rekrutacji:
Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji opisany poniżej:
 1.  Rekrutacja elektroniczna;

Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “ZAPISZ SIĘ ONLINE!”, który znajduje się u poniżej. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie probleów technicznych prosimy o kontakt pod numerem 666 657 020 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ONLINE

2. Rekrutacja tradycyjna:

Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Dział rekrutacji – kontakt:

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a (budynek Mostostalu) 37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Tel.: +48 15 819 40 06 lub +48 666 657 020