PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • O kierunku
 • Studia licencjackie

Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Wahasz się pomiędzy ekonomią, prawem lub zarządzaniem ? Nie możesz się zdecydować? Wybór jest oczywisty! WYBIERZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!

Od zawsze marzyłaś / marzyłeś o prowadzeniu własnej firmy lub o pracy na stanowisku kierowniczym? Miarą sukcesu, według Ciebie, jest praca „na swoim”? Wyższa Szkoła Administracji rozpoczyna nabór na kierunek studiów stworzony właśnie dla Ciebie!

Studia I stopnia na kierunku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dedykowane są tym wszystkim, którzy chcieliby pogłębić tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjąć zatrudnienie na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzeniem i organizacją w dużym, rozwijającym się przedsiębiorstwie. To studia dla osób, które nie boją się ryzyka, znają swoją wartość, są pewne podejmowanych decyzji i nie zrażają się niepowodzeniami. Nasi wykładowcy, praktycy, są gwarancją tego, że zajęcia nastawione będą na typowo praktyczną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Studenci zostaną zaznajomieni z podstawami wiedzy prawniczej niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudniania pracowników, prowadzenia dokumentacji firmy; posiądą również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, co pozwoli na trafne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji dotyczących perspektyw rozwoju kapitału gospodarczego firmy. Blok przedmiotów dotyczących marketingu, negocjacji czy reklamy stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dotyczącej tego, jak odnaleźć się i z sukcesem funkcjonować na współczesnym rynku. Różnorodność przedmiotów przyczyni się do tego, iż absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności gospodarczej, a w konsekwencji będzie osobą przedsiębiorczą, dbającą o swój rozwój i rozwój przedsiębiorstw, w których podejmie zatrudnienie.

Na kierunku Przedsiębiorczość nacisk będzie położony na przedmioty praktyczne oraz obowiązkowe praktyki realizowane w różnych podmiotach gospodarczych, co zapewni studentom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych, poznania specyfiki pracy na szeroko rozumianym stanowisku przedsiębiorcy, a także zmierzenie się z problemami, które na co dzień towarzyszą osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo student sam będzie miał wpływ na to, czego będzie się uczył! Ponad 30% przedmiotów prowadzonych na studiach będzie pochodziła z wyboru w zależności od zainteresowań i predyspozycji studenta. Daje to możliwość rozwijania się w wymarzonym kierunku zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i współczesnej gospodarki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Przedsiębiorczość będzie potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem ludźmi, prowadzić negocjacje i mediacje, a także pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy i rozwoju prowadzonej przez siebie firmy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę z zakresu prawa i umiejętność wykorzystywania jej w praktyce przy zawieraniu umów, kontraktów, a także pisaniu pism, decyzji czy odwołań.

Jeżeli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, lubi wychodzić z własną inicjatywą, a do tego jest samodzielna, kreatywna i pragnie się rozwijać – zapraszamy na studia na kierunku Przedsiębiorczość!

* Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

W ramach kierunku Przedsiębiorczość na studiach I-go stopnia oferujemy 2 specjalności:

Przedsiębiorczość: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich rodzajach firm. Student sam wybiera 40 procent programu studiów. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień  z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • Podstaw psychologii biznesu oraz technik prowadzenia negocjacji i mediacji w biznesie

PLAN STUDIÓW.PDF

Przedsiębiorczość: Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz pracy w biurach rachunkowychych, a także do pracy na stanowiskach związanych z księgowością. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Prowadzenia rachunkowości i księgowości we współczesnej firmie,
 • Rozliczania podatków, składek i innych danin publicznych,
 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień  z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 3800 zł (1900 zł za semestr).

 

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

 • O kierunku
 • Studia licencjackie

Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Wahasz się pomiędzy ekonomią, prawem lub zarządzaniem ? Nie możesz się zdecydować? Wybór jest oczywisty! WYBIERZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!

Od zawsze marzyłaś / marzyłeś o prowadzeniu własnej firmy lub o pracy na stanowisku kierowniczym? Miarą sukcesu, według Ciebie, jest praca „na swoim”? Wyższa Szkoła Administracji rozpoczyna nabór na kierunek studiów stworzony właśnie dla Ciebie!

Studia I stopnia na kierunku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dedykowane są tym wszystkim, którzy chcieliby pogłębić tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjąć zatrudnienie na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzeniem i organizacją w dużym, rozwijającym się przedsiębiorstwie. To studia dla osób, które nie boją się ryzyka, znają swoją wartość, są pewne podejmowanych decyzji i nie zrażają się niepowodzeniami. Nasi wykładowcy, praktycy, są gwarancją tego, że zajęcia nastawione będą na typowo praktyczną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Studenci zostaną zaznajomieni z podstawami wiedzy prawniczej niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudniania pracowników, prowadzenia dokumentacji firmy; posiądą również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, co pozwoli na trafne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji dotyczących perspektyw rozwoju kapitału gospodarczego firmy. Blok przedmiotów dotyczących marketingu, negocjacji czy reklamy stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dotyczącej tego, jak odnaleźć się i z sukcesem funkcjonować na współczesnym rynku. Różnorodność przedmiotów przyczyni się do tego, iż absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności gospodarczej, a w konsekwencji będzie osobą przedsiębiorczą, dbającą o swój rozwój i rozwój przedsiębiorstw, w których podejmie zatrudnienie.

Na kierunku Przedsiębiorczość nacisk będzie położony na przedmioty praktyczne oraz obowiązkowe praktyki realizowane w różnych podmiotach gospodarczych, co zapewni studentom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych, poznania specyfiki pracy na szeroko rozumianym stanowisku przedsiębiorcy, a także zmierzenie się z problemami, które na co dzień towarzyszą osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo student sam będzie miał wpływ na to, czego będzie się uczył! Ponad 30% przedmiotów prowadzonych na studiach będzie pochodziła z wyboru w zależności od zainteresowań i predyspozycji studenta. Daje to możliwość rozwijania się w wymarzonym kierunku zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i współczesnej gospodarki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Przedsiębiorczość będzie potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem ludźmi, prowadzić negocjacje i mediacje, a także pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy i rozwoju prowadzonej przez siebie firmy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę z zakresu prawa i umiejętność wykorzystywania jej w praktyce przy zawieraniu umów, kontraktów, a także pisaniu pism, decyzji czy odwołań.

Jeżeli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, lubi wychodzić z własną inicjatywą, a do tego jest samodzielna, kreatywna i pragnie się rozwijać – zapraszamy na studia na kierunku Przedsiębiorczość!

* Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

W ramach kierunku Przedsiębiorczość na studiach I-go stopnia oferujemy 2 specjalności:

Przedsiębiorczość: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich rodzajach firm. Student sam wybiera 40 procent programu studiów. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień  z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • Podstaw psychologii biznesu oraz technik prowadzenia negocjacji i mediacji w biznesie

PLAN STUDIÓW.PDF

Przedsiębiorczość: Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz pracy w biurach rachunkowychych, a także do pracy na stanowiskach związanych z księgowością. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Prowadzenia rachunkowości i księgowości we współczesnej firmie,
 • Rozliczania podatków, składek i innych danin publicznych,
 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień  z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 3800 zł (1900 zł za semestr).

 

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.