Kursy i szkolenia e-learnigowe

 

Jako Uczelnia przyjazna studentom wychodzimy do Państwa z nową inicjatywą. WSA rozpoczyna organizację kursów i szkoleń zakończonych certyfikatem uczestnictwa. W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczynamy od kursów e-learningowych, ale będzie również możliwość uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, po unormowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kursy odbywają się na platformie clickmeeting w wyznaczonych dniach, zawsze w godzinach 16.00-19.45 (5h dydaktycznych).

Koszt kursu: 80 zł (cena zawiera zaproszenie do udziału, materiały dla uczestników w formacie pdf oraz certyfikat uczestnictwa w formacie pdf)

lub

Koszt kursu: 90 zł (cena zawiera zaproszenie do udziału, materiały dla uczestników w formacie pdf oraz certyfikat w wersji papierowej wysyłany pocztą WZÓR.PDF)

Na kursy będzie można zapisać się, wypełniając formularz online i wpłacając odpowiednią kwotę na podany numer konta.

Czekamy również na propozycje od Państwa, jakimi kursami bylibyście zainteresowani!

Wszystkie pytania i propozycje, dotyczące kursów, prosimy kierować na adres e-mail  wsa.stalowawola@gmail.com

Dziękujemy i zapraszamy!

REGULAMIN KURSÓW.PDF

WZÓR CERTYFIKATU UKOŃCZENIA KURSU.PDF

Harmonogram kursów:

22 stycznia 2021 r. – Pedagogika planu daltońskiego- szkolenie podstawowe.  

Prowadzący: dr Joanna Markut

Opis i program szkolenia (pdf) »

 

11 maja 2020r. – Podstawy programowania i kodowania w Scratch i Baltie – warsztat praktyczny.  

Prowadzący: mgr Paweł Maj

Opis i program szkolenia.pdf

 

16 maja 2020 r. – Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny.

Prowadzący: mgr Angelika Maj

Opis i program szkolenia.pdf  

18 maja 2020r. – Awans zawodowy nauczyciela w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Prowadzący: mgr Paweł Maj

Opis i program szkolenia.pdf

 

23 maja 2020 r. – Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.

Prowadzący: mgr Angelika Maj

Opis i program szkolenia.pdf

 

25 maja 2020r. – Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. Stymulowanie procesów myślowych ucznia.

Prowadzący: mgr Paweł Maj

Opis i program szkolenia.pdf

 

29 maja 2020r. – Pedagogika planu daltońskiego- szkolenie podstawowe.  

Prowadzący: dr Joanna Markut

Opis i program szkolenia.pdf

 

30 maja 2020 r. – Arteterapia i jej rola w pracy z dzieckiem z zaburzeniami.

Prowadzący: mgr Angelika Maj

Opis i program szkolenia.pdf   5 czerwca 2020r. – Pedagogika Marii Montessori. Prowadzący: mgr Katarzyna Studzińska Grzegorczyk Opis i program szkolenia.pdf   12 czerwca 2020r. – Sensoedukacja – wielozmysłowe uczenie się. Prowadzący: mgr Katarzyna Studzińska Grzegorczyk Opis i program szkolenia.pdf