Kadry i płace

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy o charakterze teoretycznym połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości i umiejętności potrzebnych do rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Absolwenci zdobędą umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej. Zaletą kierunku jest fakt, iż znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę na stanowiskach kadrowych.

Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych, jak również  do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi we własnej firmie.

Absolwent studiów podyplomowych Kadry i płace będzie dysponować wiedzą związaną z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1300 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Kadry i płace

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy o charakterze teoretycznym połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości i umiejętności potrzebnych do rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Absolwenci zdobędą umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej. Zaletą kierunku jest fakt, iż znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę na stanowiskach kadrowych.

Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych, jak również  do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi we własnej firmie.

Absolwent studiów podyplomowych Kadry i płace będzie dysponować wiedzą związaną z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1300 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!