Integracja sensoryczna

Ze względu na rosnącą w lawinowym tempie liczbę osób z zaburzeniami integracji sensorycznej, coraz większą ilość opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze wskazaniami o potrzebie wspierania rozwoju specjalistycznymi zajęciami właśnie z zakresu integracji wychodzimy naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy i oferujemy Państwu studia podyplomowe, po których to absolwent będzie poszukiwany przez potencjalnego pracodawcę! Studia na tym kierunku są szansą na uzyskanie niezwykle interesujących kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kierunku – specjalista integracji sensorycznej posiada wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju neurobiologicznego, prawidłowej diagnozy zaburzeń,  a także projektowania i ewaluowania podejmowanych działań terapeutycznych. Efektem prowadzonej przez niego terapii jest likwidacja nadwrażliwości sensorycznej, jeżeli taka występowała u pacjenta lub – w przypadku obniżonej wrażliwości – pobudzenie odpowiednich wrażeń zmysłowych.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. Potrafi dostosować program pracy z dzieckiem do postępów przez niego czynionych, a także dopasować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Nie zwlekaj – zapisz się już dziś, a nie będziesz musiał martwić się o swoją zawodową przyszłość!

 

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1800 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Integracja sensoryczna

Ze względu na rosnącą w lawinowym tempie liczbę osób z zaburzeniami integracji sensorycznej, coraz większą ilość opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze wskazaniami o potrzebie wspierania rozwoju specjalistycznymi zajęciami właśnie z zakresu integracji wychodzimy naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy i oferujemy Państwu studia podyplomowe, po których to absolwent będzie poszukiwany przez potencjalnego pracodawcę! Studia na tym kierunku są szansą na uzyskanie niezwykle interesujących kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kierunku – specjalista integracji sensorycznej posiada wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju neurobiologicznego, prawidłowej diagnozy zaburzeń,  a także projektowania i ewaluowania podejmowanych działań terapeutycznych. Efektem prowadzonej przez niego terapii jest likwidacja nadwrażliwości sensorycznej, jeżeli taka występowała u pacjenta lub – w przypadku obniżonej wrażliwości – pobudzenie odpowiednich wrażeń zmysłowych.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. Potrafi dostosować program pracy z dzieckiem do postępów przez niego czynionych, a także dopasować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Nie zwlekaj – zapisz się już dziś, a nie będziesz musiał martwić się o swoją zawodową przyszłość!

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1800 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!