Informacja

Osoby, które zrekrutowały się do nas na studia I lub II stopnia, bądź na studia podyplomowe, otrzymały e-maile odnośnie planów zajęć. Prosimy o sprawdzenie skrzynek odbiorczych. Jeżeli brakuje wiadomości, proszę sprawdzić SPAM. W ostateczności prosimy o informację zwrotną, że Państwo nie posiadają wiadomości. Prosimy też zwrócić uwagę na płatności, ponieważ pierwsza rata niezależnie od wyboru wariantu płatności tj. 10 rat lub semestralnie, była do wpłaty do końca września. Będą niebawem stworzone dla Państwa e-maile grupowe, gdzie będą tam wysyłane wszystkie informację dla Państwa kierunku.