Informacja

Szanowni Państwo, odnosząc się do bezpiecznego powrotu na Uczelnie.

  1. Działalność dydaktyczna powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
  2. W soboty zaplanowano zajęcia o charakterze praktycznym, gdzie sale będą dezynfekowane i wietrzone.
  3. W niedzielę będą odbywać się wykłady online o charakterze teoretycznym.
  4. Na korytarzach prosimy o osłonę nosa i ust, czyli poruszania się w przyłbicach lub maseczkach.
  5. Podczas zajęć, nie jest konieczne, aby mieć maseczkę lub przyłbice, jeżeli Państwu będzie niewygodnie można ściągnąć.
  6. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z Uczelni zobowiązane są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który będzie znajdował się przy drzwiach.
  7. Na zajęcia nie należy przynosić zbędnych rzeczy, należy korzystać z własnych przyborów.
  8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych i nieprzebywających na kwarantannie. Jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy przeziębienia/ grypy prosimy nie przychodzić na zajęcia i nie narażać tym samym innych.
  9. W dziekanacie mogą przebywać max. 2 osoby.