Studia podyplomowe w zakresie Dietetyki są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy oraz coraz większą popularność specjalistów zajmujących się żywieniem. We współczesnym świecie problem żywienia związany z niewłaściwymi nawykami, nadwagą i otyłością społeczeństw, a także problem niedożywienia w krajach biedniejszych, przyczyniają się do zwiększenia liczby chorób cywilizacyjnych, w których właściwa dieta odgrywa niezwykle istotną rolę.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności na temat poradnictwa żywieniowego, profilaktyki prozdrowotnej prowadzonej zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz promocji zdrowia. Student będzie posiadał podstawową wiedzę medyczną oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego, a także umiejętność oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych.

Absolwent kierunku Dietetyka będzie przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego w formie warsztatów profilaktycznych, promujących zdrowy tryb życia, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie gabinetu dietetycznego. Nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowania diety w zależności od potrzeb i stanu zdrowia klienta. Może pełnić funkcję edukatora żywieniowego, promować zdrowy tryb życia, planować żywienie zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat), którzy interesują się zagadnieniami z zakresu zdrowego odżywiania oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1000 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Dietetyka

Studia podyplomowe w zakresie Dietetyki są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy oraz coraz większą popularność specjalistów zajmujących się żywieniem. We współczesnym świecie problem żywienia związany z niewłaściwymi nawykami, nadwagą i otyłością społeczeństw, a także problem niedożywienia w krajach biedniejszych, przyczyniają się do zwiększenia liczby chorób cywilizacyjnych, w których właściwa dieta odgrywa niezwykle istotną rolę.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności na temat poradnictwa żywieniowego, profilaktyki prozdrowotnej prowadzonej zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz promocji zdrowia. Student będzie posiadał podstawową wiedzę medyczną oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego, a także umiejętność oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych.

Absolwent kierunku Dietetyka będzie przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego w formie warsztatów profilaktycznych, promujących zdrowy tryb życia, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie gabinetu dietetycznego. Nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowania diety w zależności od potrzeb i stanu zdrowia klienta. Może pełnić funkcję edukatora żywieniowego, promować zdrowy tryb życia, planować żywienie zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) o profilu medycznym, prozdrowotnym lub biochemicznym, ale także wszystkie inne osoby, które interesują się zagadnieniami z zakresu zdrowego odżywiania oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1000 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!