Informacja

Szanowni Państwo, odnosząc się do bezpiecznego powrotu na Uczelnie. Działalność dydaktyczna powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W soboty zaplanowano zajęcia o charakterze praktycznym, gdzie sale…