Administracja publiczna

Celem studiów podyplomowych z zakresu Administracji publicznej jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1300 zł

Administracja publiczna

Celem studiów podyplomowych z zakresu Administracji publicznej jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Rekrytacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1300 zł